För tillfället är min bok det enda fysiska material som säljs här. Boken är som namnet antyder en guide till att förstå och påverka smärta. Den är skriven på ett relativt tillgängligt språk så att vem som helst ska kunna läsa boken och dra nytta av informationen, men nivån är såpass hög att den även uppskattats av kollegor och studenter på området. Du kan enkelt beställa via länken nedan.

Tjänster

Det går också bra att boka mig för föreläsningar och/eller mer omfattande privat kursverksamhet om intresse finns. Då förhandlar vi om pris utefter omfattning. Välkommen att kontakta mig på:

Gäller det föreläsningar för allmänheten så är just material kring ämnet smärta det jag enklast kan presentera med kort varsel.

Gäller det utbildning inom branschen så har jag färdigt material och omfattande erfarenhet av undervisning i allt från smärta, fysikalisk udersökningsmetodik, differentialdiagnostik och kliniskt resonemang till intervention och manuella behandlingstekniker (med särskilt fokus på triggerpunktsbehandling och HVLA-manipulation).   

Behandling / Konsultation

Om du vill boka tid för behandling eller konsulation så kan du se lediga tider direkt i min bokningskalender här.