inteont är en webbplats till för dig som har ont i kroppen. Sidan är knuten till en mångfacetterad verksamhet inriktad på smärta som drivs av David Josefsson, Leg. Sjukgymnast och Osteopat D.O.

Här är det meningen att du ska kunna lära dig mer om smärta, finna tips på vad man kan göra själv, eller komma i kontakt med David för att besöka mottagningen eller boka föreläsningar och undervisninsgstjänster.