Innan du försöker göra något för att avhjälpa din huvudvärk rekommenderas att du läser texten om huvudvärk under ”lär mig mer” här på inteont. Detta för att bättre kunna förhålla dig till just din typ av huvudvärk.

Som vanligt när det gäller alla typer av fysiska besvär måste man komma ihåg att de kan  bero på vårdkrävande sjukdomsprocesser och att man först bör skaffa sig en uppfattning om detta innan man riktar in sig på självhjälpsstrategier. 

Med det sagt så är den allra mesta huvudvärken ofarlig, men besvärande och allt som minskar symptomen kan vara värdefullt för den drabbade. Vad som fungerar bäst är i stor utsträckning beroende på vilka mekanismer som ligger bakom just din huvudvärk. Dock finns det en hel del gemensamma nämnare bland de vanliga huvudvärksformerna som man kan utgå ifrån.

Stress

Stress är alltid en faktor – antingen i utveckling, underhållning eller försämring av huvudvärk. Det innebär att alla typer av strategier för stresshantering kan vara hjälpsamma. Vi kan dela in dessa i tre huvudsakliga grupper:

1. Praktiska lösningar som addresserar stressorer 

2. Kompensativa strategier som addresserar själva stressreaktionen

3. Kompensativa strategier som addresserar stresstålighet

Praktiska lösningar som addresserar stressorer

Den här punkten är sannolikt den viktigaste men kanske också den svåraste att dra nytta av när man själv är mitt i stormens öga och kan vara något man behöver ta hjälp utifrån för att lösa. Dock är det vanligt att en medveten ansträgning att skaffa sig perspektiv kan hjälpa en god bit på väg.

Börja helt enkelt med att överblicka din egen livssituation. Vilka faktorer finns det omkring dig som bidrar med stress. Är det  situationer såsom att vara arbets- eller bostadssökande, tvivla på sitt karriärsval, eller att leva med en sjuk anhörig? Är det  miljöer såsom att spendera dagarna i ett stökigt kontorslandskap, på bullriga byggarbetsplatser eller att bo i ett renoveringsprojekt? Är det  åtaganden såsom för mycket arbete, ensam vårdnad om två barn, vara hundägare, klassföreälder eller ordförande i bostadsrättsföreningen?

Genom att tydliggöra vad som bidrar med belastning (psykologisk, social, kognitiv, emotionell) och dela upp de olika faktorerna i grupper och undergrupper kan man lättare se om det går att addressera någon av dem. Kanske måste jag inte göra just det här jobbet, säga ja till alla de här ansvarsområdena eller träffa just de här människorna? Strukturera, kategorisera och addressera det som bidrar med mest stress eller olust i vardagen.  

Kompensativa strategier som addresserar själva stressreaktionen

Den här kategorin är det som de flesta kanske förknippar mest med ordet ”stresshantering”. Om vi har gjort vad vi kan för att minska exponeringen för olika stressorer och ändå får stressutlösta symptom, så finns en rad olika tekniker för att hantera det fysiska svaret i kroppen.

I den här kategorin hamnar olika typer av avspännings- och avslappningstekniker, mindfullness, meditation, Yoga etc. Det kan också vara så att man är hjälpt av att behandla en specifik konsekvens av stressen, såsom nattligt tandgnisslande genom att använda bettskena, eller spända axlar genom att använda värmedyna, spikmatta, triggerboll etc. Oavsett vad man satsar på i den här kategorin så är det bra att förstå att man inte ”tar bort” problemet (så att man inte tillskriver insatserna orimliga förhoppningar), men att det ändå kan vara värdefulla sätt att minska konsekvenserna av vissa stressorer.

Det finns väldigt mycket i den här kategorin som marknadsförs hårt och översäljs, vilket både lett till ett okritiskt glorifierande av vissa metoder eller prylar, samtidigt som det lett till motreaktioner, skepsis och direkt fientlighet i andra grupper. Du behöver inte sälla dig till någon av dessa ytterligheter. Om stress och/eller huvudvärk är ditt problem, så känn dig fram kring vad som ger lindring för just dig. Det spelar då ingen roll varför det fungerar, eller om du är helt ensam om att uppnå den effekten. Var nöjd med att kunna lägga ett redskap till din arsenal av åtgärder mot besvären. 

Avspännings- eller avslappningsövningar inklusive meditativa tekniker kan vara väldigt hjälpsamma, men man behöver inte tillskriva dem några särskilda magiska egenskaper. Allt som kan hjälpa dig att begränsa stressreaktionen i kroppen och bli lugnare till sinnes är värdefullt och därför är det bättre att pröva sig fram än att bestämma sig för att en särskild praktik är ”rätt”. Det betyder också att mindre formaliserade aktiviteter som att spendera tid utomhus, promenera i skogen eller sitta och lyssna på havet kan ha stort värde för just dig. Även om detta inte involverar några dyra kurser eller avancerade tekniska hjälpmedel. Det finns nuförtiden gott om gratis appar och resurser på nätet om du vill prova avspänningsträning, guidad mindfullness eller något liknande.  

Kompensativa strategier som addresserar stresstålighet

Den sista kategorin handlar om att helt enkelt bygga upp resurser i kroppen som gör att exponeringen för olika stressorer inte får samma genomslag. De två utan jämförelse viktigaste åtgärderna här är fysisk aktivitet och sömn. 
Båda dessa har absolut störst potential att göra skillnad för just dig, desto sämre det är från början. Om du inte rör dig något alls under en vanlig dag, så kan det göra dramatisk skillnad att börja gå kortare promenader på 10-20 min några ggr/vecka. Likaledes om du sover 3,5 timme per natt så kommer 5 timmar vara fullständigt revolutionerande för hela ditt system. 
Även om du inte tillhör de här ytterligheterna så är det bra att förstå att fysisk aktivitet och träning utöver många generella hälsoeffekter just har positiva effekter på förmågan att hantera stress. Om det går att höja aktivitetsnivån på något sätt utöver vad du gör för tillfället så är det nästan alltid värt något. 
Det är också bra att förstå precis hur krävande det är för kroppen att sova dåligt, så att du gör vad du kan för att minska din egen uppförsbacke. Om du sover mindre än 7-9 timmar per natt, sover ytligt, eller vaknar/väcks regelbundet så är det tillräckligt med anledning att försöka förbättra sömnen.
De enklaste första stegen är att lägga sig (någorlunda) samma tid varje dag (samma för uppstigning), ha tillräckligt mörkt i sovrummet, inte träna hårt nära inpå läggning, inte dricka koffein sent eller i stora mängder under dagen och bland det viktigaste av allt – inte sova med telefonen i samma rum! Skaffa en gammaldags väckarklocka. 
Om du har provat allt detta och fortfarande har sömnproblem så finns det mycket kvar att göra, men då kan det också komma att bli aktuellt att söka hjälp för att hitta bättre metoder.

Andra sorters åtgärder

Förutom ovanstående finns det naturligtvis mängder med strategier riktade mot specifika nyanser av huvudvärksproblematik. Synkorrigering är avgörande om huvudvärken är relaterad till närsynthet och en mössa är värdefull om du får ont i huvudet när det är kallt ute. Den typen av åtgärder utelämnas i den här texten eftersom utgångspunkten här är att du som läsare inte har identifierat en enskild specifik trigger. 
På samma sätt har det inte tagits upp något om farmakologisk behandling här, men receptfria smärtstillande läkemedel  (paracetamol, ibuprofen, acetylsalicylsyra etc.) fungerar överlag bra på de flesta huvudvärksformer. Andra läkemedel kan vara ändå mer effektiva (såsom triptaner vid migrän) men då har vi också börjat lämna självhjälpsavsnittet och gått in på vilken typ av insatser som kan komma att rekommenderas av en professionell vårdgivare.