Om du är fysiskt aktiv, tränar, sportar eller arbetar med kroppen och får ont i samband med detta, så finns det ett par saker som kan vara bra att förhålla sig till.

Om smärtan uppstår i ett givet ögonblick i samband med ett hastigt eller tungt moment så tyder det på en faktisk skada (fraktur eller mjukdelsruptur) vilket kan kräva professionell vård beroende på skadans omfattning. 

Om smärtan uppträder mer successivt eller märks av först efteråt så är det bra att vara uppmärksam på inflammatoriska tecken:

  • Är besvärsområdet svullet?

  • Är det rött?

  • Är det varmt när du känner med handen?

  • Är det distinkt ömt när du trycker på det?

Utöver ovanstående är det också typiskt att symptomen blir värre under de första timmarna/dygnet och särskilt att besvärsområdet känns kraftigt stelt på morgonen efter, eller när man varit stilla en längre stund och ska resa sig/börja röra sig, för att sedan återigen kännas lite bättre när man kommit igång igen. Om det här stämmer in på dig så är det också tecken på en faktisk skada eller akut överbelastning och efterföljande inflammatorisk respons.

Om du inte har några synliga felställningar, öppna sår eller blödningar och smärtan är hanterbar, så behöver det inte betyda att du måste söka vård, men däremot ska du respektera kroppens behov nu.

I den här akuta fasen är det avlastning som gäller, så att ge sig på samma aktivitet som utlöste besvären är starkt kontraindicerat. Inom några dagar får du svaret på hur allvarligt det är så fram till dess gäller det att undvika kraftig belastning av besvärsområdet.

Det betyder däremot inte att du ska ligga i sängen. Mycket men lätt rörelse är i allmänhet det bästa. Är smärtan lokaliserad kring en led så böj och sträck många gånger i rad, eventuellt mot lätt motstånd och upprepa flera gånger per dag så länge inte smärta eller svullnad ökar av detta. Samma sak gäller om smärtan är belägen i eller kring en muskel eller sena. 
Om inte symptomen (smärta/svullnad) minskar drastiskt inom några dagar till en vecka så är det aktuellt att få det undersökt hos en professionell vårdgivare. Om symptomen snarare skulle bli värre även efter första 24-48 timmarna så ska du inte vänta, utan söka direkt.   

Allting som blir gradvis bättre ska också gradvis börja belastas mer igen och så snart som möjligt bör du försöka göra vanliga aktiviteter såsom att gå, jogga, cykla, lyfta, bära etc. med det besvärande området.

Det kan däremot bli aktuellt att vänta länge med att göra just det som utlöste besvären på den nivån som utlöste besvären. Om du fick ont av att träna knäböj på gymmet, så är det lämpligt att så fort som möjligt prova att göra en knäböj, men inte med samma vikt/volym som sist. Om du fick ont i samband med en komplex aktivitet som boll- eller kontaktidrott så behöver du kunna göra enklare fysiska moment på hög nivå (springa/hoppa) utan smärta innan du återgår till idrotten. 

Paradoxen i att hantera aktivtetsutlösta besvär av det här slaget är att den bästa strategin normalt är en perfekt balans av att AV-lasta och BE-lasta vilken är beroende av personliga förusättningar, besvärens typ och grad, samt när i tiden efter debuten man befinner sig. En generell tumregel är dock följande:

  • Desto färskare och svårare symptomen är desto mer relevant är det med vila och avlastning

  • Desto mer långvariga och moderata symptomen är desto viktigare börjar det bli med stimulering och belastning

Man kan också tänka att man nästan alltid ska göra så mycket man kan (i termer av rörelse och belastning) som inte gör det värre. Det besvärliga är att värre i det här sammanhanget inte nödvändigtvis betyder värre i stunden, utan i första hand värre över tid.
Det är fullt möjligt att man i viss utsträckning behöver provocera symptomen för att kunna bli bättre, särskilt om de suttit i en längre tid. Det betyder att man behöver ytterligare en tumregel för att förhålla sig till belastning:

  • Smärta är i allmänhet ok så länge den inte ökar över tid. Det gäller både under aktivitet (jämför första och sista repetitionen i en styrkeövning) och mellan sessioner (jämför måndagens och tisdagens pass).

  • Ökad smärta efter aktivitet är i allmänhet ok så länge den inte stannar i mer än 24-48 timmar

  • Ökad smärta efter aktivitet får inte kvarstå vid nästa aktivitetstillfälle (invänta full återhämtning av symptom innan ny provokation)

Med de här relativt schablonaktiga reglerna kan du komma långt i att själv rehabilitera mindre komplexa besvär relaterade till fysisk aktivitet. All misstanke om större skador ska naturligtvis överses av vårdpersonal och besvär som inte svarar på självbehandling är lämpliga att få bedömda hos en sakkunnig.